+372 524 3593

info@puitporand.ee

gallery/logo3_tume

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks DELEST OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

 

 

   Kelle andmeid DELEST OÜ töötleb?

 

DELEST OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info@puitporand.ee

DELEST OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

 

   Isikuandmete kogumine ja kasutamine.

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele pakkumiste edastamine ning muu info jagamine.

DELEST OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest ning kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalike toimingute teostamiseks. 

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@puitporand.ee. Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest samal e-posti aadressil.

 

   Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine.

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht).

 

DELEST OÜ kasutab oma hallatavatel veebilehtedel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie hallatavate kodulehtede liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks.

 

Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

 

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

 

Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised. Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

 

 

 

   Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehe kasutamist jätkates loeme, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. DELEST OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@puitporand.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika